NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

0

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 4 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 (w przypadku braku quorum drugi termin 10.30).

Porządek Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Korekta Statutu LGD według postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie wskazanym przez UM Województwa Podlaskiego:
 • „W związku z faktem, że przedmiotowy Statut zawiera kolejną numerację § zasadne jest usunięcie numeracji rozdziałów, a pozostawienie jedynie ich tytułów. Ponadto w § 1 należy usunąć powołanie się na rozdział oraz dodać, jakiego dokumentu dotyczy odwołanie w wskazanym §;
 • Otrzymany od Sądu Statut nie posiada załącznika, o którym mowa w 13 ust. 2 lit. e;
 • W § 25 pkt 12 należy dopisać członków honorowych, jako uczestników mających głos doradczy w Walnym Zebraniu Członków, zgodnie z zapisami § 18;
 • Statut nie spełnia zapisów art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), należy ustanowić w przedmiotowym dokumencie obowiązki członków wspierających oraz honorowych;
 • Statut nie spełnia zapisów art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.), należy ustanowić w przedmiotowym dokumencie sposób uzupełnienia składu Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej.”
 1. Sprawy różne, wolne wnioski.
 2. Zakończenie zebrania.

Uwaga!

Ze względu na konieczność dokonania skutecznych zmian w Statucie LGD, w Walnym Zebraniu powinno wziąć udział co najmniej 50% Członków LGD. Prosimy zatem o priorytetowe potraktowanie sprawy i obowiązkowe przybycie na Walne Zebranie.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Materiały na Walne Zebranie Członków

KRS

STATUT-LGD-PB-27.11.2015-Walne-tekst jednolity

Deklaracja_przystąpienia do LGD PB

W przypadku braku możliwości przybycia na Walne Zebranie Członków, istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie do udziału w obradach. W załączniku wzór pełnomocnictwa.

Wzór pełnomocnictwa

Z poważaniem,

Monika Paulina Monach

w imieniu Zarządu

Udostępnij

Skomentuj artykuł