NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków

Uchwały podjęte przez Walnege Zebranie Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

Rok 2011

ikona_pdfUchwała nr 1/04/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała nr 2/04/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfZałącznik nr 1 do uchwały nr 2/04/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ikona_pdfUchwała nr 3/04/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich od osób prawnych będących przedstawicielami sektora publicznego

Rok 2010

ikona_pdfUchwała nr 1/03/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

ikona_pdfUchwała nr 2/03/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

ikona_pdfUchwała nr 3/03/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

ikona_pdfUchwała nr 4/03/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”.

ikona_pdfUchwała nr 5/03/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

Rok 2009

ikona_pdfUchwała Nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfZałacznik nr 1 do uchwały Nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 30 listopada 2009 r.

ikona_pdfZałacznik nr 2 do uchwały Nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 30 listopada 2009 r.

ikona_pdfZałacznik nr 3 do uchwały Nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 30 listopada 2009 r.

ikona_pdfZałacznik nr 4 do uchwały Nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 30 listopada 2009 r.

ikona_pdfZałacznik nr 5 do uchwały Nr 1/11/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 30 listopada 2009 r.

ikona_pdfUchwała Nr 1/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 2/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfZałacznik nr 1 do uchway Nr 2/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 23 stycznia 2009 r.

ikona_pdfUchwała Nr 3/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie Procedury wyboru operacji przez LGD oraz Procedury odwołania od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji

ikona_pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/I/2009

ikona_pdfZałącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/I/2009

ikona_pdfUchwała Nr 4/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

ikona_pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/I/2009

ikona_pdfUchwała Nr 5/I/2009 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfZałącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/I/2009 (Lokalna Strategia Rozwoju)

Rok 2008

ikona_pdfUchwała Nr 1/11/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfDziałania „Puszcza Białowieska” ikona_pdf.gif Uchwała Nr 1/09/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 18 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 1/08/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia składki członkowskiej od osób fizycznych

ikona_pdfUchwała Nr 1/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 3/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 4/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Rok 2006

ikona_pdfUchwała Nr 1/06 Zebrania Założycielskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie założenia stowarzyszenia

ikona_pdfUchwała Nr 2/06 Zebrania Założycielskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia statutu

ikona_pdfUchwała Nr 3/06 Zebrania Założycielskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego

ikona_pdfUchwała Nr 4/06 Zebrania Założycielskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wyboru ZarząduUchwała Nr 5/06 Zebrania Założycielskiego z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej