NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Rada

Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska”, którego głównym zadaniem jest  wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład Rady wchodzą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Rada spośród siebie wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub braku możliwości wykonywania przez niego zadań, Przewodniczącego zastępuje w realizacji jego zadań Zastępca lub wskazany członek Rady. Uchwały Rady zapadają zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie Regulaminem. Przewodniczący Rady, Zastępca lub Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Skład Rady Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska”:

1.     Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca

2.     Barbara Kuzub-Samosiuk

3.     Monika Dmitruk

4.     Ewa Dmitruk

5.     Rafał Gałuszewski

6.     Irena Ignaciuk

7.     Izabela Senderacka

8.     Magdalena Chirko

9.     Dorota Kędra Ptaszyńska

10.  Jan Łobuziński

11.  Emilia Simoniuk

12.  Daria Maria Chrzanowska

13.  Anna Nikitiuk

14.  Dorota Iwona Samocik

15.  Witold Kondratiuk

Członkowie Rady stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” należą do trzech sektorów: publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

ikonka_docRegulamin organizacyjny Rady (organu decyzyjnego) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”