NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Rada

Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska”, którego głównym zadaniem jest  wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład Rady wchodzą osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Rada spośród siebie wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub braku możliwości wykonywania przez niego zadań, Przewodniczącego zastępuje w realizacji jego zadań Zastępca lub wskazany członek Rady. Uchwały Rady zapadają zgodnie z przyjętym przez Walne Zgromadzenie Regulaminem. Przewodniczący Rady, Zastępca lub Sekretarz mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Skład Rady Stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska”:

1.     Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca

2.     Barbara Kuzub-Samosiuk

3.     Monika Dmitruk

4.     Ewa Dmitruk

5.     Rafał Gałuszewski

6.     Irena Ignaciuk

7.     Magdalena Chirko

8.     Dorota Kędra Ptaszyńska

9.  Jan Łobuziński

10.  Emilia Simoniuk

11.  Daria Maria Chrzanowska

12.  Anna Nikitiuk

13.  Witold Kondratiuk

14. Łukasz Hajduk

15. Wojciech Sobociński

Członkowie Rady stowarzyszenia LGD „Puszcza Białowieska” należą do trzech sektorów: publicznego, gospodarczego oraz społecznego.

ikonka_docRegulamin organizacyjny Rady (organu decyzyjnego) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”[AKTUALNY]

ikonka_docRegulamin organizacyjny Rady (organu decyzyjnego) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”