NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Członkowie

Obszar funkcjonalny LGD „PB” jest spójny pod względem administracyjnym, geograficzno – przyrodniczym, kulturowo – historycznym, społecznym oraz gospodarczym i obejmuje dziesięć gmin:

  • Powiat Hajnowski: gminy wiejskie Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne oraz gmina miejsko – wiejska Kleszczele,
  • Powiat Bielski: gminy wiejskie Bielsk Podlaski, Boćki i Orla.

Członkowie Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” reprezentują trzy sektory: publiczny (jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczyoraz społeczny (organizacje pozarządowe i osoby fizyczne).

Sektor publiczny

W skład sektora publicznego wchodzą jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LGD „Puszcza Białowieska”.

Sektor gospodarczy

Sektor gospodarczy reprezentują podmioty gospodarcze działające na obszarze LGD „Puszcza Białowieska”.

Lista członków LGD:
ikona_pdfLista członków LGD

Sektor społeczny

W skład sektora społecznego wchodzą organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Gmina Białowieża

bialowiezaherbGmina Białowieża położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim. Graniczy z gminami: Narewka i Hajnówka oraz od wschodu z Białorusią.

 

Gmina Bielsk Podlaski

Gmina wiejska Bielsk Podlaski położona jest na Równinie Bielskiej w południowej części woj. podlaskiego. Od północy okala ją Dolina Górnej Narwi, zaś od wschodu Puszcza Białowieska.

Gmina Boćki

herb_bockiGmina Boćki ma charakter typowo rolniczy i obejmuje swym obszarem 232,06 km2, z czego 69% powierzchni stanowią użytki rolne, a prawie 20% – to  lasy. Istotne jest też bliskie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej oraz rzeki Bug.

 

Gmina Czeremcha

czeremchaherbGmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Obecnie na terenie gminy Czeremcha zamieszkuje 3892 osoby, w tym w Czeremsze 2780 osób.

 

 

Gmina Czyże

czyzeherbGmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Administracyjnie należy do powiatu hajnowskiego. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2662 osób.

 

Gmina Dubicze Cerkiewne

dubiczecerkGmina Dubicze Cerkiewne położona jest przy Puszczy Białowieskiej w obszarze krajobrazu chronionego o wysokich walorach turystycznych i krajobrazowych obejmującym tereny ekologicznie czyste. Gmina Dubicze Cerkiewne ma obszar 151,19 km².

 

Gmina Hajnówka

hajnowkaherbGmina Hajnówka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim. Gmina Hajnówka powołana została do życia w 1930r., należało do niej wówczas ok. 30 wsi. Obecnie sieć osadniczą w gminie tworzy 37 miejscowości wiejskich.

 

Gmina Kleszczele

kleszczeleherbGmina Kleszczele położona jest na Równinie Bielskiej w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, w obszarze Zielonych Płuc Polski. Od wschodu teren gminy przylega do granicy Państwa. Siedzibą administracyjną jest miasto Kleszczele.

 

Gmina Narew

narew_herbGmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Obszar Gminy Narew zlokalizowany jest pomiędzy dwoma parkami narodowymi tj. Białowieskim i Narwiańskim Parkiem Narodowym oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

 

Gmina Narewka

narewkaherbGmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu granica państwa oddziela ją od Białorusi. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju.

 

Gmina Orla

orlaherbGmina Orla położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w odległości 60 km od Białegostoku i 11 km od Bielska Podlaskiego. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 17 tyś. ha, w tym użytków rolnych 13 tyś. ha. W gminie są 24 wsie.