NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Rozliczenia

Dokumenty rozliczeniowe z realizowanych projektów.

Załączniki do wniosku o płatność końcową – IV transza – w ramach projektu L/02/066/2006 „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe”

ikonka_xlsZałącznik Nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji projektu

ikonka_docZałącznik Nr 2 – Zestawienie wykonawców lub dostawców.

ikonka_docZałącznik Nr 3 – Informacja o postępach w realizacji projektu.

Załączniki do wniosku o płatność pośrednią – III transza – w ramach projektu L/02/066/2006 „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe”

ikonka_xlsZałącznik Nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji projektu

ikonka_docZałącznik Nr 2 – Zestawienie wykonawców lub dostawców.

ikonka_docZałącznik Nr 3 – Informacja o postępach w realizacji projektu.

Załączniki do wniosku o płatność pośrednią – II transza – w ramach projektu L/02/066/2006 „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe”

ikonka_xlsZałącznik Nr 1 – Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji projektu

ikonka_docZałącznik Nr 2 – Zestawienie wykonawców lub dostawców.

ikonka_docZałącznik Nr 3 – Informacja o postępach w realizacji projektu.