Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi
0

Cele działania „Odnowa i rozwój wsi”: Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach…

Odnowa i rozwój wsi
0

Beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi”: Gmina Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu…