NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Białowieska na lata 2014-2020

0

Informujemy, że od 17 grudnia 2015 r. w biurze LGD Puszcza Białowieska dostępny jest projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2014-2020 oraz projekt procedur wyboru operacji i kryteriów wyboru. Dokumenty udostępniane są mieszkańcom obszaru  LGD PB po  zgłoszeniu zapotrzebowania z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. Prosimy o  zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 24 grudnia 2015 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub osobiście.

 

 

 

Udostępnij

Skomentuj artykuł