NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Zaproszenie na Walne

0

Hajnówka, dnia 12 lipca 2017 r.

LGD”PB”-  I.3/2017/7

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 28 lipca 2017 r. o godzinie 9:00 (w przypadku braku quorum drugi termin 9:30).

Porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady LGD „PB” wprowadzonych po zaleceniach pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego.
  5. Wprowadzenie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „PB” oraz Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji.
  6. Wprowadzenie zmian w LSR LGD „PB”.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Z poważaniem

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

Skomentuj artykuł