Projekty

Projekty realizowane przez Lokalną Grupę Działania "Puszcza Białowieska" i jej członków w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.