NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Komunikat dotyczący naboru nr 11/2017/EFRR

pasek_gorny_wpis

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru

nr 11/2017/EFRR

Komunikat dotyczący naboru nr 11/2017/EFRR ogłoszonego w ramach typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z licznymi prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 14 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego). Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Treść komunikatu do pobrania

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

[AKTUALNY] Załącznik nr 14 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu  typu projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego). OBOWIĄZUJE_OD_13.06.2017.