Male projekty
0

Małe projekty to operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3…

Male projekty
0

O pomoc na operacje w ramach działania „Małe projekty” może ubiegać się podmiot będący: osobą…

Male projekty
0

Wielkość pomocy w ramach działania „Małe projekty”: minimalna wartość projektu wynosi 4 500zł, maksymalna wysokość…