NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Wyniki autokontroli wniosków w ramach naborów PROW

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” przedstawia dokumenty dotyczące przeprowadzonej na Posiedzeniu Rady w dniu 24.03.2017 r. autokontroli wniosków, do których zostały złożone protesty w ramach naborów nr:

1/2017/PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

2/2017/PROW z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

3/2017/PROW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Protokół z Posiedzenia Rady w dniu 24.03.2017

Lista operacji wybranych w ramach naboru 2/2017/PROW

Lista operacji wybranych w ramach naboru 3/2017/PROW