NA SKRÓTY : 85 682 50 26

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

0

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA RADY

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naborów nr:
– 11/2017/EFRR na operacje z zakresu typu projektu nr 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego;
– 12/2017/EFS na operacje z zakresu typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności odbędzie się w dniu 13.07.2017 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce , ul. 11 Listopada 24. Początek posiedzenia o godz. 9:00.

Udostępnij

Skomentuj artykuł