NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Inne dokumenty

Inne dokumenty związane z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”:

ikona_pdfPrzykład interpretacji indywidualnej – Prawo odliczenia podatku VAT przez stowarzyszenie

ikonka_docAnkieta dotycząca projektu „Sady na szlaku”

ikonka_docKarta oceny obiektu stanowiąca podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra

ikona_pdfKwartalnik LEADER+, numer 5/2008

ikona_pdfLokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2009-2015

ikona_pdfZałącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Procedura wyboru operacji przez LGD

ikona_pdfZałącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Procedura oceny zgodności operacji z LSR i wg lokalnych kryteriów wyboru

ikona_pdfZałącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Procedura odwołania od rozstrzygnięć Rady

ikona_pdfZałącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju – Regulamin Organizacyjny Rady Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfLista członków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfZintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Puszczy Białowieskiej – Centralna Część Krainy Żubra 2006-2013

ikona_pdfZałacznik nr 3 do ZSROW

ikona_pdfZałącznik nr 9 do ZSROW

Regulaminy i procedury stosowane przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska”.

ikona_pdfRegulamin obrad Walnego Zebrania Członków Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska

ikona_pdfRegulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska

ikona_pdfRegulamin pracy Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska

ikona_pdfRegulamin organizacyjny Rady (organu decyzyjnego) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska


ikona_pdfProcedura naboru pracowników LGD „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfProcedura postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników o określonych wymaganiach

ikona_pdfOpis stanowisk biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska

ikona_pdfOpis warunków technicznych i lokalowych biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska


ikona_pdfProcedura wyboru operacji przez LGD

ikona_pdfProcedura odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji

ikona_pdfProcedura oceny zgodności operacji LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

 

Deklaracje przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”:

ikonka_docDeklaracja przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska – OSOBY FIZYCZNE

ikonka_docDeklaracja przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska – OSOBY PRAWNE / SEKTOR PUBLICZNY

ikonka_docDeklaracja przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska – OSOBY PRAWNE / SEKTOR GOSPODARCZY

ikonka_docDeklaracja przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska – OSOBY PRAWNE / SEKTOR SPOŁECZNY