0

Zaproszenie na walne

Hajnówka, dnia 11 stycznia 2017 r. LGD”PB”-  I.3/2017/1   Szanowni Państwo,   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza…

0

Posiedzenie Rady LGD „PB”

Członkowie Rady Stowarzyszenia/ Zarząd Stowarzyszenia/Dyrektor Biura Na podstawie § 32 ust. 1, oraz § 36 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej…

0

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12…

0

Krajowa Sieć Leader

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w grudniu 2006 roku umowę na obsługę Krajowej Sieci Leader z konsorcjum w składzie:…