0

Posiedzenie Rady LGD „PB”

Członkowie Rady Stowarzyszenia/ Zarząd Stowarzyszenia/Dyrektor Biura Na podstawie § 32 ust. 1, oraz § 36 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej…

0

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE – EFS

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020…

0

Krajowa Sieć Leader

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w grudniu 2006 roku umowę na obsługę Krajowej Sieci Leader z konsorcjum w składzie:…