0

Portal przetargowy w PROW 2014-2020

Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać…

0

Posiedzenie Rady LGD „PB”

Członkowie Rady Stowarzyszenia/ Zarząd Stowarzyszenia/Dyrektor Biura Na podstawie § 32 ust. 1, oraz § 36 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej…

0

Krajowa Sieć Leader

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w grudniu 2006 roku umowę na obsługę Krajowej Sieci Leader z konsorcjum w składzie:…