NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

0

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12 Urzędu Miejskiego w Hajnówce, przy ul. A. Zina 1, w dniu 28 grudnia 2015 r. o godzinie 900 (w przypadku braku quorum drugi termin 930).

Głównym celem Walnego Zebrania Członków jest uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD „PB” na lata 2014-2020

Poniżej przedstawiamy porządek Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”:

  • Otwarcie zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
  • Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
  • Uzupełnienie składu Rady LGD „PB”.
  • Prezentacja LSR LGD „PB” na lata 2014-2020.
  • Przyjęcie wniosków z konsultacji społecznych LSR w zakresie celów, przedsięwzięć, wskaźników, grup docelowych LSR oraz opracowania planu działania.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju.
  • Sprawy różne, wolne wnioski.
  • Zakończenie zebrania.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

                                                                                      Z poważaniem

Eugeniusz Kowalski

w imieniu Zarządu

Udostępnij

Skomentuj artykuł