NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Walne Zebranie Członków

0

W dniu 13 marca 2008 roku w Hajnowskim Domu Kultury w Hajnówce odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. W Zebraniu – udział wzięło 28 członków. Ze względu na brak quorum w pierwszym terminie, przewidzianym na godz. 9.00 obrady Walnego Zebrania Członków rozpoczęto o godz. 9.30.

walne_III2008_02.jpg

W pierwszej kolejności Zarząd LGD „Puszcza Białowieska” przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności LGD „Puszcza Białowieska” w 2007 roku.

walne_III2008_01.jpg

Pan Mirosław Stepaniuk – Prezes LGD „Puszcza Białowieska” zaprezentował sprawozdanie merytoryczne, natomiast Pan Eugeniusz Kowalski – Skarbnik LGD „Puszcza Białowieska” – sprawozdanie finansowe. W tej kwestii głos zabrała także Pani Maria Lewsza – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Po prezentacji sprawozdań odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi LGD „Puszcza Białowieska”.

walne_III2008_03.jpg

W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków liczbą głosów 27 podjęło uchwałę nr 1/03/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2007 . W dalszej części zebrania podjęto następujące uchwały:

walne_III2008_04.jpg

Na zakończenie Pan Mirosław Stepaniuk – Prezes LGD „Puszcza Białowieska” przedstawił zebranym zasady funkcjonowania programu Leader w nowym okresie programowania 2007 – 2003. Następnie po krótkim podsumowaniu i dyskusji zakończono Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Udostępnij

Skomentuj artykuł