NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Konkurs o zabytkach regionu

0

30 marca 2012 rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Lokalną Grupę Działania ” Puszcza Białowieska” w ramach projektu „Młodzież w akcji”. W konkursie wzięło udział 23 uczniów z 7 szkół położonych na terenie działania LGD. Honorowy patronat nad konkursem objął podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pan Andrzej Nowakowski.

Celem konkursu było:

 1. Aktywizacja młodzieży w działaniach na rzecz rozwoju regionu i promocji zabytków.
 2. Kształtowanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego regionu.
 3. Zainteresowanie młodzieży problemem ochrony zabytków, gł. architektury drewnianej.
 4. Pogłębienie wiedzy młodzieży z zakresu historii regionu, Małej Ojczyzny.
 5. Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za obiekty dziedzictwa kulturowego.
 6. Gromadzenie i prezentacja informacji dotyczących zabytków budownictwa wiejskiego.

Podczas uroczystego podsumowania projektu nagrodzone prace były prezentowane przez samych autorów. W podsumowaniu wzięli udział poza uczestnikami, również przedstawiciele lokalnych samorządów, nadleśnictw oraz nauczyciele i pracownicy gminnych bibliotek, w szczególności opiekunowie młodzieży przygotowującej prace na konkurs. Opieką organizacyjną i merytoryczną startującej w konkursie młodzieży zajmowały się Gminne Biblioteki Publiczne.

Konkurs zorganizowany był w dwóch kategoriach: „Moja nominacja do zabytku regionu” oraz „Prezentacja istniejącego zabytku”. Większym zainteresowaniem cieszyła się kategoria druga.

Laureatami konkursu zostali:

W kategorii „Prezentacja istniejącego zabytku”

 • I miejsce – Dominika Karpiuk z Zespołu Szkól w Dubiczach Cerkiewnych, za pracę „Cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku”, opiekun ucznia – Sławomir Kulik,
 • II miejsce – Karolina Misiejuk z Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych, za pracę „Stara chata w Dubiczach Cerkiewnych”, opiekun ucznia – Sławomir Kulik,
 • III miejsce – Ewelina Młodzianowska z Zespołu Szkół w Kleszczelach, za pracę „Dwór Jodłówka”, opiekun ucznia – Julianna Młodzianowska,
 • Wyróżnienie – Karol Sapiołko z Zespołu Szkół w Narewce, za pracę „Cerkiew p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Narewce”, opiekun ucznia – Maria Sapiołko.

W kategorii „Moja nominacja  do zabytku regionu”

 • I miejsce Izabela Iwanowska i Katarzyna Niedźwiecka z Zespołu Szkół w Czeremsze, za pracę „Budynek kolejowy przy ul. Długiej 3 w Czeremsze”, opiekunowie uczniów – Tamara Kierdelewicz, Nadzieja Sulima,
 • II miejsce – Ewa Korolko z  Zespołu Szkół w Czyżach, za pracę „Wieś Klejniki”, opiekun ucznia – Joanna Białowieżec,
 • III miejsce – Joanna Sojko z Zespołu Szkół z D.N.J.B. im. Ziemi Orlańskiej w Orli, za pracę „Mogiła zbiorowa ofiar cholery nieistniejącej wsi Werwoczki”, opiekun ucznia – Dariusz Horodecki,
 • Wyróżnienie – Katarzyna Gawryluk z Zespołu Szkół w Dubiczach Cerkiewnych , za pracę „Cmentarz prawosławny w Dubiczach Cerkiewnych”, opiekun ucznia – Bogusława Gawryluk.

Laureaci zostali uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami(sprzęt sportowo- turystyczny, fotograficzny, multimedialny, książki). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zestawy książek, które ufundował między innymi Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Podziękowania otrzymali również opiekunowie uczniów oraz przedstawiciele bibliotek, które pomogły w organizacji konkursu.

Udostępnij

Skomentuj artykuł