NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Uchwały Zarządu

Rok 2010

ikona_pdfUchwała Nr 4/03/2010 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia osiągnietej nadwyżki przychodów nad kosztami

ikona_pdfUchwała Nr 1/03/2010 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru pracowników LGD „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 2/03/2010 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania oświadczeń woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych

ikona_pdfUchwała Nr 3/03/2010 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

 


Rok 2009

ikona_pdfUchwała Nr 11/01/2009 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Procedurze Naboru Pracowników Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 1/01/2009 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 2/01/2009 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie procedury naboru pracowników, postępowania w sytuacji wystąpienia trudności w zatrudnieniu pracowników oraz w sprawie zatwierdzenia stanowisk pracy oraz warunków technicznych i lokalowych Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfZałącznik nr 1 do uchwały nr 2/01/2009

ikona_pdfZałącznik nr 2 do uchwały nr 2/01/2009

ikona_pdfZałącznik nr 3 do uchwały nr 2/01/2009

ikona_pdfZałącznik nr 4 do uchwały nr 2/01/2009

Rok 2008

ikona_pdfUchwała Nr 1/12/2008 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 27 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

ikona_pdfUchwała Nr 2/12/2008 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 27 grudnia 2008 r. w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 i przygotowania wniosku o dofinansowanie na realizację tej strategii

ikona_pdfUchwała Nr 3/12/2008 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” z dnia 27 grudnia 2008 r. w sprawie propozycji jednorazowej składki członkowskiej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowanie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w okresie przejściowym