NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Wyniki naboru na stanowiska pracy

0

Wyniki naboru na stanowiska pracy koordynatora projektów oraz głównego księgowego Lokalnej Grupy działania „Puszcza Białowieska”:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Koordynatora Projektów LGD „Puszcza Białowieska” został wybrany Pan

Eugeniusz Kowalski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał, że posiada potrzebną wiedzę i doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Koordynatora Projektów.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko Głównego Księgowego LGD „Puszcza Białowieska” została wybrana Pani

Ewa Łazowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała, że posiada potrzebną wiedzę i doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
Udostępnij

Skomentuj artykuł