NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Wniosek o dofinansowanie projektu

0

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe” w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006“, Działanie: 2.7 „Pilotażowy Program Leader+“ został złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w dniu 19 czerwca 2006 r.

Udostępnij

Skomentuj artykuł