NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Wniosek o dofinansowanie

0

Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wraz instrukcją wypełniania wniosku oraz innymi wymaganymi dokumentami.

ikonka_xlsWniosek o przyznanie pomocy w ramach w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

ikona_pdfInstrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

ikonka_xlsEkonomiczny Plan Operacji

ikona_pdfInstrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

ikonka_xlsOświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

ikonka_xlsOświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

ikonka_xlsOświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

ikonka_xlsOświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

ikonka_xlsWzór gwarancji

Udostępnij

Skomentuj artykuł