NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Wniosek o dofinansowanie

0

Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wraz instrukcją wypełniania wniosku oraz innymi wymaganymi dokumentami.

ikonka_xlsWniosek o przyznanie pomocy w ramach w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

ikona_pdfInstrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

ikonka_xlsEkonomiczny Plan Operacji

ikona_pdfInstrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

ikonka_xlsOświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności

ikonka_xlsOświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

ikonka_xlsWzór gwarancji

Udostępnij

Skomentuj artykuł