NA SKRÓTY : 85 682 50 26

VI konkurs w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

0

Zarząd Województwa Podlaskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Konkurs nr VI/OiRW/LGDPB/4.1/413/2014

Termin składania wniosków:

od 17 września 2014 r. do 30 września 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3; 17-200 Hajnówka; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00;

Tryb składania wniosków:

1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (jeden oryginał, jedna kopia) oraz w wersji elektronicznej.

2. Wnioski należy składać osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

3. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

Limit środków dostępnych w konkursie: 449 865,08 zł.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD Puszcza Białowieska: Uzyskanie minimum 7 punktów z maksymalnej liczby 23 punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy i wykaz pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteria wyboru dostępne są:

1. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3; 17-200 Hajnówka; od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00,

2. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Gen Franciszka Kleeberga 20,

3. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – www.prow.wrotapodlasia.pl,

4. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” – www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków można uzyskać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3; 17-200 Hajnówka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00. Pytania należy kierować na adres e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl lub telefonicznie: (85) 682 50 26, 781 434 400, 781 130 200, 782 770 711.

 

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumentacja konkursowa:

ikonka_docOgłoszenie o konkursie dotyczącym VI naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
ikonka_xlsWniosek o przyznanie pomocy w ramach w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI (xlsx)
ikona_pdfInstrukcja do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI  
ikona_pdfWniosek o przyznanie pomocy w ramach w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI (pdf)
ikonka_docLokalne kryteria wyboru dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
ikonka_docWykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI
ikonka_docDeklaracja przystąpienia do programu lojalnościowego
ikona_pdfRegulamin programu lojalnościowego wdrażanego w regionie Puszczy Białowieskiej
ikonka_docKarta oceny zgodności operacji z LSR
ikonka_docKarta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru
Udostępnij

Skomentuj artykuł