NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Szkolenia dotyczące ogłoszonego naboru wniosków

0

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań:

  • 1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie MAŁYCH PROJEKTÓWtj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • 1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • 1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” informuje, iż w następujących dniach zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące naborów:

  • 10.2010 r. Urząd Gminy Narew – godz. 900; Urząd Gminy Narewka – godz. 1300
  • 10.2010 r. Urząd Gminy Bielsk Podlaski (sala konferencyjna w urzędzie; ul. Mickiewicza 46 Bielsk Podlaski) – godz. 900; Urząd Gminy Boćki (sala konferencyjna w urzędzie; ul. Plac Armii Krajowej 3 Boćki)- godz. 1300
  • 10.2010 r. Urząd Gminy Czeremcha (sala nr 22 w urzędzie; ul. Duboisa 14 Czeremcha) – godz. 900; Urząd Gminy Kleszczele (Miejski Oodek Kultury „Hładyszka” – sala główna; ul. 1 Maja 19 Kleszczele) – godz. 1300
  • 10.2010 r. Gmina Dubicze Cerkiewne (Gminny Ośrodek Kultury w Dubiczach Cerkiewnych – sala główna; ul Główna 65 Dubicze Cerkiewne) – godz. 900; Urząd Gminy Orla (sala konferencyjna w urzędzie; ul. Mickiewicza 5 Orla) – godz. 1300
  • 10.2010 r. Gmina Czyże (świetlica wiejska – obok Urzędu Gminy; Czyże 98) – godz. 900; Gmina Hajnówka (Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – sala kinowa; ul. 3 Maja 42) – godz. 1300
  • 10.2010 r. Gmina Białowieża (Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży – sala Galeria „Obok”; ul. Sportowa 1 Białowieża) – godz. 900
  • 10.2010 r. Sala nr 12 godz. 1000w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce

W przypadku niemożliwości uczestniczenia w szkoleniu w swojej gminie można skorzystać ze szkoleń organizowanych w innych gminach/terminach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Udostępnij

Skomentuj artykuł