NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Szkolenia dotyczące naboru wniosków przez LGD PB

0

logoleadera.jpgLokalna Grupa Działania  „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza na szkolenia dotyczące wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla działań: „Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Szkolenia odbędą się w następujących dniach:

9 grudnia 2009 rok

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach, Hładuszka, ul.1 Maja 19
(dla gmin: Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele)

9.00-10.30 – Małe projekty,

10.30-12.00 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach, ul. Dubieńska 11
(dla gminy Boćki)

13.00-14.30 – Małe projekty,

14.30-16.00 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

10 grudnia 2009 rok

Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, ul. Mickiewicza 18
(dla gminy Narew)

9.00-10.30 – Małe projekty,

10.30-12.00 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Urząd Gminy w Bielsku Podlaskim , ul. Mickiewicza 46
(dla gmin: Bielsk Podlaski, Orla)

13.00-14.30 – Małe projekty,

14.30-16.00 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

11 grudnia 2009 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, ul. Nowa 3A
(dla gminy Narewka)

9.00-10.30 – Małe projekty,

10.30-12.00 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Białowieski Ośrodek Kultury, ul. Sportowa 1
(dla gminy Białowieża)

13.00-14.30 – Małe projekty,

14.30-16.00 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

12 grudnia 2009 rok

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, w sala nr 12
(dla gmin: Hajnówka, Czyże)

9.00-10.30 – Małe projekty,

10.30-12.00 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

W przypadku niemożności przybycia na szkolenie w miejscu wyznaczonym dla danej gminy można skorzystać ze szkolenia w innym terminie i miejscu, wskazanym w harmonogramie.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy w szczególności:

W przypadku małych projektów: osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

W przypadku różnicowania w kierunku działalności nierolniczej: osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych wnioskodawców z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach w/w działań objętych PROW 2007-2013.

Wszelkich informacji związanych ze szkoleniem udzielają pracownicy Biura LGD „Puszcza Białowieska”
telefonicznie (85) 682 50 26, 782 770 711
lub pocztą elektroniczną – lgd.pb@neostrada.pl

Udostępnij

Skomentuj artykuł