NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Spotkanie robocze dotyczące realizacji projektów

0

30 lipca 2007 roku w Urzędzie Miasta Hajnówka odbyło się pierwsze spotkanie w związku z realizacją przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska” projektów w ramach programu Leader+. Na spotkaniu poruszone zostały zasadnicze kwestie związane z realizacją następujących projektów:

  • Opracowanie koncepcji i wdrożenie wewnętrznego systemu kategoryzacji agrokwater i innych obiektów wiejskiej bazy turystycznej obszaru LGD „Puszcza Białowieska”.
  • Zintegrowany serwis internetowy jako kompleksowa baza informacji turystycznej obszaru LGD „Puszcza Białowieska”.
  • „Sady na szlaku”, czyli jak zarobić na turystyce, chroniąc bioróżnorodność.
 W spotkaniu uczestniczyli kwaterodawcy, przedstawiciele urzędów gmin, biur turystycznych  i inne podmioty zainteresowane realizacją powyższych projektów z obszaru LGD „PB”. Uczestnikom spotkania przedstawiono idee, cele i założenia poszczególnych projektów. Przede wszystkim wskazano, do kogo są skierowane, kto powinien uczestniczyć w ich realizacji, a także jak będzie przebiegała realizacja projektów. W związku z projektem dotyczącym wdrożenia systemu kategoryzacji agrokwater obszaru LGD „PB” uczestnikom spotkania przedstawiono Kartę oceny obiektu stanowiącą podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra. Karta (ankieta) zawierająca zbiór czynników podstawowych i uzupełniających, których spełnienie będzie warunkiem przyznania znaku markowego, została szczegółowo omówiona z uczestnikami spotkania.
 Na potrzeby projektu dotyczącego sadów także opracowano ankietę, z którą zapoznano uczestników spotkania. Ankieta ma przede wszystkim na celu określenie liczby i rozpoznanie stanu starych sadów przydomowych posiadających tradycyjne odmiany owoców w naszym regionie. Uczestnikom spotkania przekazano ankiety z prośbą o wypełnienie, bądź też ewentualne uwagi i zwrot formularzy do biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na ul. Parkowej 3 w Hajnówce lub do Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe” finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader+”.

Udostępnij

Skomentuj artykuł