NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Spotkanie dotyczące znaku promocyjnego Kraina Żubra

0

25 września 2007 roku w sali nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące projektu pt. „Opracowanie koncepcji i procedur przyznawania znaku promocyjnego Krainy Żubra”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru działania LGD „Puszcza Białowieska”.

spotkanie_znak_kz_2.jpg

 Na wstępie spotkania Prezes LGD „Puszcza Białowieska” Pan Mirosław Stepaniuk przedstawił zebranym główną ideę oraz podstawowe założenia i cele projektu. Następnie wykonawca projektu – Pani Grażyna Kotuszewska zaprezentowała uczestnikom spotkania wstępną koncepcję znaku promocyjnego Kraina Żubra. Przede wszystkim przedstawiła cel, jaki będzie przyświecał znakowi promocyjnemu Kraina Żubra oraz założenia wstępnej koncepcji, czyli procedury i zasady przyznawania znaku. Zebrani zapoznali się z zasadniczymi kwestiami, a więc:

  • kto może ubiegać się o przyznanie znaku,
  • kapituła znaku promocyjnego i jej skład,
  • kategorie przyznania znaku,
  • wymogi i warunki przyznania znaku,
  • korzyści z posiadania znaku promocyjnego,
  • promocja znaku.

spotkanie_znak_kz_3.jpg

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja na temat zaprezentowanej koncepcji znaku promocyjnego Kraina Żubra. Obecni zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia, dotyczące między innymi: kategorii przyznania znaku, odpłatności znaku, kryteriów, obszaru przyznawania znaku promocyjnego. Zebrane w ten sposób wskazówki zostaną uwzględnione w opracowywanej koncepcji.

spotkanie_znak_kz_1.jpg

Na koniec spotkania projektant Pan Lech Nowacki przedstawił trzy propozycje znaku graficznego Kraina Żubra. Były to wstępne szkice, które z pewnością dały wszystkim do myślenia. Następnie odbyła się krótka dyskusja na ten temat, ale żadnych założeń nie poczyniono. Zatem kwestia znaku graficznego Krainy Żubra jest otwarta. Na tym spotkanie zakończono.

Udostępnij

Skomentuj artykuł