NA SKRÓTY : 85 682 50 26

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE – EFS

0

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe w zakresie możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektów realizowanych z EFS. W celu zapewnienia większej dostępności uczestnictwa w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w dwóch terminach:

  • 20.04.2017r. godz. 9:00 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1
  • 21.04.2017r. godz. 9:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46

Planowany termin naboru:

24.04.2017r – 08.05.2017r.

Zakres tematyczny:

I. Typ projektu nr 5 Wsparcie małych[1] szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Program spotkań:

  • zakres wsparcia/przedmiot konkursu,
  • kto może ubiegać się o wsparcie,
  • grupy docelowe,
  • warunki udzielenia wsparcia,
  • zasady realizacji projektów,
  • wskaźniki rezultatu/produktu

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez

Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-maile: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godz. 16.00.

Osoba do kontaktu: PAULINA MONACH, tel.: 85 682 50 26, 667 030 511

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Hajnówka

Formularz zgłoszeniowy Bielsk Podlaski

[1] Mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia konkursu. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 63 Ustawy o systemie oświaty jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.

Udostępnij

Skomentuj artykuł