NA SKRÓTY : 85 682 50 26

Kolejne spotkanie robocze LGD

0

16 marca 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce odbyło się kolejne spotkanie robocze LGD „Puszcza Białowieska” obywające się w ramach projektu „Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe”. Celem spotkania była dalsza praca nad zintegrowaną strategią rozwoju obszarów wiejskich (ZSROW), która ma powstać dla obszaru 10 gmin wchodzących w skład LGD „PB”. Spotkanie poprowadził dr Artur Bołtromiuk, który przybliżył zebranym diagnozę społeczno-gospodarczą obszaru LGD „PB”. Dalsza część spotkania przebiegała w formie pracy w grupach, których zadaniem było opracowanie celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań służących osiąganiu tych celów.

Udostępnij

Skomentuj artykuł